Reserveer een tafel bij Dudok

Vul onderstaand formulier in om een tafel te reserveren bij Dudok. Wij ontvangen u graag binnenkort!

- Anthonetta Kuyl -

Anthonetta Kuyl heeft in 1812 bij testament afgegeven, na het overlijden van haar naaste, dat het grootste deel van haar nalatenschap bestemd is voor een op te richten fundatie. Als zij op 9 december 1813 overlijdt, wordt in dezelfde periode de fundatie gestart. De fundatie had als doel om de bouw van het hofje aan de Schie te financieren. Het hofje met de woningen zou bestemd zijn voor weduwen en alleenstaande oude dames.

De gelukkigen die een plaats in het hofje kregen, ontvingen (naast vrije inwoning) een riante uitkering en kosteloze hulp van een dokter of chirurg. Anthonetta Kuyl streefde met de fundatie voor hulp aan alleenstaande dames, daarnaast was het hofje zeker niet bedoeld voor de welgestelde klasse. 

Maar wat was dan de functie van het hoofdgebouw, als de oorsprong van de fundatie voornamelijk bestond uit het hofje achter het gebouw? Het prachtige monumentale pand werd gebruikt door het bestuur van de fundatie welke bestond uit 4 regenten. Zij hielden hier onder andere hun vergaderingen. Het gebouw had daarnaast een beveiligde bergruimte waar de fondsen en de administratie zich bevonden. De kluis in de bergruimte bestond uit vier verschillende sloten, iedere regent kreeg één sleutel om zo de veiligheid van de fondsen te garanderen.  

Mejuffrouw Kuyl had het niet echt gezind op de invloed van het kerkgenootschap. Om te zorgen dat de fundatie uit handen bleef van het kerkgenootschap koos zij ervoor dat nooit een predikant of geestelijke als regent benoemd mocht worden. Onder deze regels leidde het hofje van 1815 tot 1940 een bloeiend en rustig bestaan. 

- Wederopbouw in Kralingen -

Op 14 mei 1940 werd het hofje getroffen door een bom. Hierdoor werd plots het stille prachtige leven van de inwoneressen verstoord, waarbij zelfs enkele gewonden vielen. Door de tragische bommen op Rotterdam, werd de Schie gedempt met het puin uit de binnenstad. Als gevolg hiervan begon het hoofdgebouw van de fundatie enigszins te verzakken. Het toen naastgelegen oude St. Franciscus Gasthuis wilde uitbreiden en kwam met een oplossing. In 1972 werd het hofje van Kuyl’s Fundatie herbouwd op de huidige locatie: landgoed Vredenoord, dat in het bezit was van het ziekenhuis. Het fraaie hoofdgebouw werd steen voor steen verplaatst en de stijlvolle inrichting behield haar oorspronkelijke staat. Dit allen maakt het een bijzondere plek waar je de sfeer van vroeger nog overal voelt! 

Foto: Stadsarchief Gemeente Rotterdam